......

2TacticalGroup

 

2TGP


Contact


Martijn van Agtmaal


martijn@safetyfirsttraining.nl
0(031)6 53 21 65 76

Website SFT

SFT

 


Jürgen van Gorkum


jurgen@egelgroep.nl
0(031)6 28 71 25 79

Website HH

HH

 

 
 Over ons


2TacticalGroup is het samenwerkingsverband tussen Safety First Training en HedgeHog.
De basis wordt gevormd door Martijn van Agtmaal en Jürgen van Gorkum.

Door de koppeling van onze ervaringen en expertise ontstaat een uniek en gedegen product, waarmee we ons richten op defensie, politie, buurtpreventie teams, journalisten, beveiliging, interventieteams, bedrijfsleven, zorg, onderwijs, detailhandel, horeca, overige openbare instellingen, overheid en met FEI ook op de burger.

Vanuit een wetenschappelijk onderbouwde aanpak en steeds vanuit de laatste inzichten, leren wij de professional psychofysiek tactisch handelen.
Onze werkmethodiek bestaat uit een modulair opgebouwd programma, waardoor professionals middels training, coaching on the job en incompany trajecten, hun taken effectiever en efficiënter uit gaan voeren. De 2T-Methodiek© is gebaseerd op zeven elementen, die als een rode draad door onze trainingen lopen. Daarnaast hebben wij RERT© Realistic Emotional Response Training, Spyglass2T© en ShellApproach© ontwikkeld, waardoor het geleerde snel land en beklijft.


Wij zijn in staat om snel te schakelen en op maat in te spelen op uw vraag, hoe groot deze ook is.
Naast de trainingen die wij verzorgen, kunt u ons ook benaderen voor een adviseursrol en actieve inzet met betrekking tot ondergenoemde thema's.

Wilt u meer informatie over onze aanpak en trainingstrajecten?
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 
Wij trainen professionals in hoe zij een situatie tactisch zo in kunnen richten,
dat de juiste subjecten zich getriggerd voelen
 
 Onderwerpen die aan bod kunnen komen- tactisch en strategisch leiderschap
- persoonlijke fundering en efficiency
- omgaan met weerstanden
- crisis communicatie
- conflicthantering
- awareness
- resilience
- krijger
- vippen
- durf
- vroegsignalering en vroegrepressie
- counter terrorisme
- jihadisme
- bestrijding van mensenhandel
- bestrijding high impact crimes
- tactische observatie
- veiligheidsrisico's inschatten
- overzicht en overwicht behouden
- bewustwording en hanteren van eigen emoties en stress
- samenwerken en communicatie
- agressiebeheersing
- Falcon Eye Initiative
FEI


Meer weten over een onderwerp?
Neem dan contact met ons op. 

 

Het Falcon Eye InitiativeMede door de toenemende wereldwijde politieke retoriek, criminaliteit, dreiging en aanslagen komt onze veiligheid steeds meer onder druk te staan. Het is van belang dat we het hoofd koel houden en onze dagelijkse bezigheden voortzetten. Door het vergroten van de bewustwording en alertheid kan in een aantal gevallen escalatie worden voorkomen.

2TacticalGroup heeft het ‘Falcon Eye Initiative©’ ontwikkeld, waarin het herkennen van afwijkend gedrag centraal staat en waarmee we deze kennis en vaardigheden voor een breed publiek toegankelijk maken.

Tijdens de training behandelen wij de basis van het signaleren en interpreteren van afwijkend gedrag en de daarbij passende effectieve interventies. Door een mix van theorie en ervaren leren de deelnemers vanuit een stevige eigen fundering anders kijken en krijgen zij praktische handvatten die direct toepasbaar zijn.

Deze training is bedoeld voor winkeliers(-verenigingen), burgers, buurtpreventie teams, onderwijs-, zorg- en andere openbare instellingen, gemeenten en professionals in weerbaarheid en gevaarsbeheersing en wordt op aanvraag gegeven in klein of groot (incompany) groepsverband.

 

 

 
2TacticalGroup leert professionals in gevaarsbeheersing keuzes maken en effectief handelen onder druk
 


In een vroeg stadium afwijkend gedrag herkennen
en hierop effectief interveniëren, voorkomt erger2TacticalGroup biedt individuele trajecten, lezingen, workshops, coaching (on the job) en incompany groepstraining.
Tevens zijn onze ervaren medewerkers actief inzetbaar.

Neem voor meer informatie contact met ons op.© 2009 - 2018