.Egel Weerbaarheid .

Wat is Rots en Water, Wind en Vuur?


Documentaire

Kijk hier voor de documentaire Rots & Water van 29 juli 2014.


Rots & Water is onderdeel van de methode die we bij Egel gebruiken.
Bij Egel gaan we echter veel dieper in op zaken als stevig staan, kracht, rust, lichaamstaal, stemgebruik, intuitie en je grenzen voelen en aangeven.
Wij vullen Rots & Water aan met Wind & Vuur. Dit programma noemen wij de Krijgertraining.

We zoomen individueel in en passen het programma aan op wat jij nodig hebt.
Bij Egel wordt dus geen standaard Rots & Water programma afgedraaid.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om trajecten op het gebied van zelfverdediging, anti-pest programma, training voor leidinggevenden en managers, handvatten voor ouders, omgaan met en voorkomen van een burnout etc. te volgen. Kijk voor ons totale aanbod bij Trainingsaanbod.

Het Egel programma is ontwikkeld door Jürgen van Gorkum
Het Rots & Water programma is ontwikkeld door Freerk Ykema





Rots & Water, Wind & Vuur


Is een psychofysieke methode om sociale competenties te trainen en te ontwikkelen.
Met andere woorden: je leert lichamelijk stevig staan, waardoor je deze stevigheid ook mentaal en sociaal gaat ontwikkelen en ervaren.

Je bouwt aan de fundamenten zelfreflectie, zelfbeheersing en zelfvertrouwen. Vanuit deze basis werk je aan veiligheid, assertiviteit, communicatie, eigen bewustzijn en zelfontplooiing.
Dit alles met als doel een stevig "huis" te bouwen, waardoor je beter om kunt gaan met bijvoorbeeld conflicthantering, zelfverdediging en het aangaan en onderhouden van contacten en relaties.

Jij werkt, samen met Egel, aan de fundering van dit huis.
Wie je ook bent, met wat voor vraag je ook komt; samen zorgen we ervoor dat jouw fundering stevig wordt. Rots & Water is daarbij de rode draad, waaraan Egel de elementen Wind & Vuur toevoegt.


Tijdens de trainingen leer je deze vier elementen te gebruiken in het contact met anderen.
Het bewust inzetten en het zoeken naar de juiste balans, helpt je om steviger in je schoenen te staan en meer grip te krijgen op je leven. Je interactie met anderen zal hierdoor veranderen.

 


Bij deze methode staat de Rots in jezelf voor spierspanning, je eigen mening en standpunt.
Je hebt een stevige basis en komt op voor jezelf.

Het Water in jezelf staat voor ontspannen spieren, voor anticipatie en contact met de ander.
Water staat voor bewustzijn van je eigen gevoelens en ideeën, maar ook aandacht hebben voor die van anderen.

De Wind staat voor ruimte geven, meebewegen zonder de ander in de beweging te begeleiden.
Je laat zaken van je afglijden, maar bent alert om in te grijpen.

Het Vuur staat voor inkomen, aanvallen, de eerste stap zetten. Je bent alert op verbale en non verbale signalen en grijpt direct in om controle te pakken en te behouden.