.Egel Weerbaarheid .

Wat is Rots en Water, Wind en Vuur?


Documentaire

Kijk hier voor de documentaire Rots & Water van 29 juli 2014.

Rots & Water is onderdeel van de methode die we bij Egel gebruiken.
Bij Egel gaan we echter nog dieper in op zaken als stevig staan, kracht, rust, lichaamstaal, stemgebruik, meebewegen, loslaten, controleren, intuitie en je grenzen voelen en aangeven.
Daarbij gaan wij uit van de 2T visie. Deze aanpak omvat zeven elementen, waaronder Rots (Aarde), Water, Wind en Vuur. Dit programma noemen wij de Krijgertraining.

We geven geen standaard training, maar zoomen individueel in en passen het programma aan op wat jij nodig hebt.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om trajecten op het gebied van zelfverdediging, anti-pest programma, training voor leidinggevenden en managers, handvatten voor ouders, omgaan met en voorkomen van een burnout etc. te volgen. Kijk voor ons totale aanbod bij Trainingsaanbod.

Egel en het Krijger programma zijn ontwikkeld door Jürgen van Gorkum
2T is ontwikkeld door Martijn van Agtmaal en Jürgen van Gorkum

Het Rots & Water programma is ontwikkeld door Freerk Ykema

Rots & Water, Wind & Vuur


Is een psychofysieke methode om sociale competenties te trainen en te ontwikkelen.
Met andere woorden: je leert lichamelijk stevig staan, waardoor je deze stevigheid ook mentaal en sociaal gaat ontwikkelen en ervaren.

Je bouwt aan de fundamenten zelfreflectie, zelfbeheersing en zelfvertrouwen. Vanuit deze basis werk je aan veiligheid, assertiviteit, communicatie, eigen bewustzijn en zelfontplooiing.
Dit alles met als doel een stevig "huis" te bouwen, waardoor je beter om kunt gaan met bijvoorbeeld conflicthantering, zelfverdediging en het aangaan en onderhouden van contacten en relaties.

Jij werkt, samen met Egel, aan de fundering van dit huis.
Wie je ook bent, met wat voor vraag je ook komt; samen zorgen we ervoor dat jouw fundering stevig wordt. Rots & Water is daarbij de basis, waaraan Egel nog vijf elementen toevoegd.


Tijdens de trainingen leer je als Krijger de elementen te gebruiken in het contact met anderen.
Het bewust inzetten en het zoeken naar de juiste balans, helpt je om steviger in je schoenen te staan en meer grip te krijgen op je leven. Je interactie met anderen zal hierdoor veranderen.

 


Bij deze methode staat Rots (Aarde) in jezelf voor spierspanning, je eigen mening en standpunt.
Je hebt een stevige basis en komt op voor jezelf.

Het Water in jezelf staat voor ontspannen spieren, anticipatie en contact met de ander. Water staat voor bewustzijn van je eigen gevoelens en ideeën, het opkomen voor jezelf en tevens aandacht hebben voor de visie en mening van anderen.

De Wind staat voor ruimte geven en meebewegen, zonder de ander in de beweging te begeleiden.
Je laat zaken van je afglijden, je laat het waaien, maar bent alert om in te grijpen.

Het Vuur staat voor inkomen, aanvallen, de eerste stap zetten. Je bent alert op verbale en non verbale signalen en grijpt direct in om controle te pakken en te behouden.

In de training komen naast de bovengenoemde vier nog drie elementen aan bod.