.Egel Weerbaarheid .

Egel&Co Privacy Beleid


............


 


AVG - ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMINGWIJ NEMEN DE PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS ZEER SERIEUS EN GAAN ZORGVULDIG OM MET JE PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacybeleid.
Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt tenzij in het privacy beleid hieronder aangegeven.

Egel&Co
Mei 2018


BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.

Egel&Co zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken, tenzij hieronder aangegeven, 

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet 


OVER ONS

Egel&Co wordt beheerd door Jürgen van Gorkum en Maria van Gorkum-Melis

Egel&Co
Molensteg 36
5104 EM Dongen
0628712579
welkom@egelenco.nl
KvK 76988708
BTW NL


WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE

- Voornaam en achternaam

- Geboortedatum

- Emailadres

- Telefoonnummer

- Bedrijfsnaam

- Straat en huisnummer

- Postcode en woonplaats

- Huisarts of andere disciplines

- Beschrijving van de zorgvraag

- Rapportage en verslaglegging

 

MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS

- Contact

- Offerte

- Voorbereiding traject

- Uitvoering traject

- Verslaglegging, rapportage

- Factuur


JOUW GEGEVENS BIJ EGEL&CO

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons emailsysteem, datamap in de computer, in een cloud omgeving en genoteerd in een fysieke map. Samen met fysieke verslagen en rapportage zijn deze mappen in een afgesloten kast opgeborgen op ons kantoor.

Het door ons gebruikte hostingpakket draait bij Neostrada.


BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS 

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. 

Het door Egel&Co gebruikte hostingpakket draait bij Neostrada.
Een backup van de klantgegevens wordt opgeslagen in de cloud bij TransIP STACK.
Beide zijn Nederlandse bedrijven welke voldoen aan de in Nederland geldende regels en wetgeving.


SOCIAL MEDIA

Wij zijn actief op Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram en YouTube.
Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.


BEWAARTERMIJN

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens in ons boekhoud- en rapportagesysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.RECHTEN

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het opslaan en verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen opslaan en verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via contact@egelgroep.nl


WIJZIGINGEN

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.